CZ EN

Ceny a platba

Ceny

Cena tábora za 1 turnus: 4 500,- Kč

Cena tábora za 2 turnusy: 9 000,- Kč

 

Platba

Platit lze složenkou nebo převodním příkazem na účet pořadatele:

OS POHIP, ČSOB Písek 190813175/0300 (jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte).

Pokud chcete vystavit fakturu pro zaměstnavatele, pošlete prosím písemně objednávku s uvedením odběratele a adresy kam máme fakturu zaslat.

Platbu lze rozvrhnout do několika splátek, minimální záloha je 500,- Kč. Zálohu prosím pošlete nejpozději do 14 dnů od potvrzení rezervace místa. V opačném případě bude rezervace zrušena. Celá částka musí být uhrazena do nástupu dítěte na tábor. 

Storno poplatky: před nástupem dítěte na tábor :500,- Kč

                           po nástupu dítěte na táboru: 4500,- Kč - ukončení pobytu dítěte z jakékoliv příčiny není důvodem k vrácení platby nebo její části