CZ EN

Charakteristika plemene

Černý princ z Ariege

Jeho domovem jsou Pyreneje, oblast Ariége.

Je to starobylé plemeno, zmínky o něm najdeme již v Caesarově zápiscích o válce galské. Předpokládá se, že vznikl křížením domácích koní s těžkými nosnými klisnami římanů. Koně se od poloviny 19. století, kdy ještě žili volně v horách a byli to téměř dokonalí Mérenští koně, hodně změnili. Odchodem z hor se plemeno dostalo prostřednictvím koňských trhů do jiných prostředí, která hluboce osvěžila jejich životní rámec a způsob chování. Plemenná kniha byla založena v roce 1947. Později byl s cílem zlepšení exteriéru zušlechtěn orientální krví.

Ve vysokých Ariéžských horách a na některých místech pohraničního departmentu stále ještě přetrvává tradiční forma chovu, která spočívá v sezónním střídání údolí-hory. Jako hlavní charakteristika systému zůstává kontrast mezi zimním obdobím, kde se zvířata přizpůsobují z volného života v horách na život ve stájích v údolích a období, kdy se vyhánějí z údolí na pastvu do hor bez ohledu na nadmořskou výšku.

Rozmnožování je samovolné přímo na pastvě, majitelé kobyly pravidelnými návštěvami kontrolují, aby vše bylo v pořádku. Hlavní cena tohoto tradičního systému je stálé zachování vlády přírody, která udělala Mérenské koně tak odolné.

Druhým způsobem jsou ve Francii již několik let rozšířené tzv. mikro-chovy koní, kdy si lidé koně pořizují místo sekačky na trávu na údržbu několika arů pozemku, pro zálibu v rekreačním ježdění nebo přání spojení s přírodou prostřednictvím zvířete.

A právě zde najde mérenský kůň velké uplatnění pro své vlastnosti, kterými jsou čistota spásaného prostoru (v kopcích úspěšně likviduje keře, trní i ostružiny) a perfektní charakter. Také nesmíme zapomenout na širokou možnost jeho využití od zápřahu přes rekreační ježdění či hipoterapii po sport. Ve Francii se jezdí i speciální dostihy jenom pro toto plemeno.

Nejen ve Francii si našel Mérenský kůň své příznivce. Chovy těchto koní jsou poměrně rozšířené v Itálii, Španělsku, Belgii, Holandsku, Dánsku, Německu a dokonce i na ostrově v Indickém oceánu Reunionu.