CZ EN

Ranč Ixion

Centrum Mérenských koní v Čechách

OS POHIP

logoObčanské sdružení POHIP ( POmoc HIPoterapií ) vzniklo v roce 2001 s hlavním záměrem provozovat hiporehabilitaci.

Zázemí pro svoji činnost našlo až v roce 2002, se vznikem Ranče IXION, který se specializuje na chov Mérenských koní. Díky grantu Jihočeského kraje bylo v roce 2004 započato s výcvikem koní a v květnu 2005 byl zahájen provoz Hiporehabilitačního střediska.
Postupně byla navázána spolupráce s dalšími subjekty: s Klubem Krteček Písek, s Psychiatrickou léčebnou U Honzíčka, s OS FOKUS a s Denním stacionářem Duha.

Kromě léčebného ježdění se zaměřením na handicapované, rozšířilo svoje aktivity i na zdravé děti. Akce pro zdravé děti jsou zaměřené na osvětu, co se týče koní a práce s nimi, na využití volného času a rozvíjení zájmové činnosti. Akce pro handicapované děti jsou zaměřeny odborně tj. cíleně zlepšovat psychický a fyzický stav dětí. V současné době se snažíme obě tyto aktivity spojovat a pomoci tak integraci handicapovaných mezi zdravé.

V současné době má sdružení celkem 10 členů. Svoji činnost stále provozuje na Ranči IXION v Chrastinách u Písku, který je partnerem sdružení a poskytuje potřebné zázemí, půjčuje koně a technické vybavení.

Hiporehabilitaci zde provozuje Martina Jestřábová

absolvent  SZŠ  obor rehabilitace   a školení v metodice hiporehabilitace

osv