CZ EN

Činnost sdružení

PRAVIDELNÉ AKTIVITY                                                                                               jk

 • Jezdecký kroužek: - pro děti školního věku, děti se zde naučí nejen základy v sedle, ale i péče o koně.
 • Cvičení na koních: - pro maminky s dětmi předškolního věku, první setkání s koňským hřbetem pod dohledem maminek. Děti získávají rovnováhu potřebnou k samostatnému ježdění formou zábavného cvičení.
 • Hiporehabilitace individuální: – léčebné ježdění pod dohledem hipoterapeuta
 • Hiporehabilitace skupinová : – pedagogicko - psychologické ježdění pro spolupracující subjekty ( DUHA, Krteček apod. )
 • Letní dětský tábor : letní pobytové týdny s koňmi a vyjížďkami do přírody, pro děti z celé ČR

 

JEDNORÁZOVÉ AKCE

 • jahDen s koňmi : Den plný koní a zábavy pro děti, pořádáme každoročně, poslední sobotu v květnu ku přiležitosti Dne koní a Dne dětí
 • Exkurze - pro základní a mateřské školy, ale i jiné subjekty                                                                                               - Možnost přednášky o chovu koní, jezdeckých ukázek nebo ukázek hiporehabilitace.
 • Akce pro jiné subjekty pracující s dětmi

 

 

 

DOSAVADNÍ AKTIVITY

2003

 • Navázána spolupráce s psychiatrickou léčebnou U Honzíčka, kam jsme podnikli dvě návštěvy na koních a povozili zájemce z řad pacientů a odkud k nám poté docházeli klienti na léčebné jízdy.


2004

 • Začala spolupráce s OS FOKUS, mimo zimní období dochází pravidelně ve středu ve 14:00 hod. tříčlenná terapeutická skupina.
 • 29.5. 1. DEN S KOŇMI ku příležitosti Dne dětí a Dne koní – zábavný den pro děti.
 • Letní dětský tábor: 4.7.- 22.8.2004
 • 18.11. Návštěva fyzicky handicapovaných studentů z Francie, kteří zde byli  na výměnném pobytu s jedním pražským gymnáziem.
 • Obdrželi jsme grant od Jihočeského kraje, díky kterému mohl proběhnout výcvik vybraných koní pro hipoterapii. Tato práce vyžaduje velice důkladnou a náročnou přípravu koně a bude pokračovat i v dalším roce.

 

2005

 • 21.5.2005 DEN S KRTEČKEM – oficiální zahájení provozu hiporehabilitace s cílem seznámit rodiče handicapovaných dětí s možností této formy terapie.
 • 28.5.2005 proběhl již podruhé Den s koňmi.
 • Pravidelné individuální terapeutické jednotky – zde docházejí klienti pravidelně 1-2x týdně a zúčastňují se léčebného ježdění pod dohledem speciálního pedagoga nebo hipoterapeuta.
 • Spolupráce s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Klubem Krteček Písek, kteří k nám dojíždějí 1x za 14 dní se skupinou různě postižených dětí. šk. rok
 • Letní dětský tábor otevřený i pro děti s lehkým handicapem. 3.7.- 21.8.2005
 • 22.9. 2005 proběhl v Písku „Den bez aut" kterého jsme se účastnili, aby se široká veřejnost mohla, alespoň okrajově, seznámit s koňmi a jejich využitím.
 • Od 2.10.2005 provozujeme Jezdecké kurzy a Zájmový kroužek. Obě aktivity jsou teprve ve zrodu, jak Jezdeckých kurzů tak Zájmového kroužku se účastní dvě děti.
 • 7. – 9. 1. a 6. - 8.5 2005 se konal kurz přirozené komunikace s koňmi a výcviku koní pro hiporehabilitaci, pro všechny členy OS a dobrovolné pomocníky na Ranči.

2006

 • Pravidelné individuální terapeutické jednotky – zde docházejí klienti pravidelně 1-2x týdně a zúčastňují se léčebného ježdění pod dohledem speciálního pedagoga nebo hipoterapeuta.
 • Spolupráce s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Klubem Krteček Písek, kteří k nám dojíždějí 1x za 14 dní se skupinou různě postižených dětí. šk. rok
 • Letní dětský tábor otevřený i pro děti s lehkým handicapem. 2.7.- 20.8.2006 Účastnilo se ho 85 dětí
 • 19.5 - 20.5.2006 Konference ČHS– vzdělávání členů sdružení
 • 27.5.2006 Den s koňmi - den plný her pro děti
 • květen, červen Exkurze ZŠ -Kluky, Písek
 • 16.6. 2006 Jezdecký den – závěr sezóny pro děti z jezdeckého oddílu a kroužku a pro jejich rodiče
 • 21.9.2006 Den bez aut -  hlavně propagační akce

2007
Občanké sdružení se již zapsalo do podvědomí občanů města Písku a okolí a většina činností se stává pravidelnými a hojně navštěvovanými.

 • Jezdecký oddíl, ve kterém se 4 děti připravují na získání jezdecké licence a 1 jí již v tomto roce získává
 • Jezdecký kroužek - probíhá 2x týdně po dvou hodinách a je plně obsazen
 • Hiporehabilitace individuální
 • Hiporehabilitace s Krtečkem
 • Letní dětský tábor
 • Jednorázové akce: Den s koňmi, exkurze, akce pro jiné subjekty pracující s dětmi

2008
Je pro občanské sdružení rokem krizovým. Nepovedlo se získat žádnou dotaci a většina sponzorů omezila své příspěvky. Svého jediného stálého zaměstnance – ošetřovatele koní, jsme museli propustit pro nedostatek financí. Přesto sdružení svoji činnost rozvíjí i nadále, hlavně díky dobrovolníkům. Všechny aktivity kromě  jezdeckého oddílu probíhají i v tomto roce. 

2009
Dostali jsme od úřadu práce dotaci na vytvoření pracovního místa, což nám umožnilo zaměstnat jednu z našich dobrovolnic. Na podzim jsme zahájily novou aktivitu – cvičení na koni pro maminky s dětmi od 2 do 6 let. 

2010
I letos jsme dostali dotaci od  úřadu práce  na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, takže opět máme 1 stáleho zaměstnance od 1.4. do 31.10. a veškerá činnost je jednodušší a umožňuje se  rozvíjet.  Dotace je následně prodloužena až do března dalšího roku.


2011
V březnu bohužel končí dotace na pracovní místo a OS POHIP je opět odkázáno na formu dobrovolnické pomoci. Tým dobrovolných spolupracovníků je však již ustálený a tak se kvalita poskytovaných služeb nijak nemění. Díky dotacím z evropského sociálního fondu je navázána spolupráce se školským zařízením v Šobrově ulici v Písku. Ostatní aktivity jsou již zaběhlé a poskytují zdroj příjmů pro provoz sdružení.

2012
Pokračuje spolupráce se speciální školou v Písku a nově začíná
na ranč dojíždět skupinka klientů z OS FOKUS.

 ht