CZ EN

Hiporehabilitace

Individuální hipoterapie

- délka jednotky závisí na handicapu pacienta, 

  obvykle trvá 10 -  20 min

osv

- jednotka je vedena školeným hipoterapeutem

Cena: 200 Kč/ terapeutická jednotka

 

Skupinová terapie - aktivity s využitím koní

- zahrnuje i částečnou přípravu koně a odstrojení

- možnost na koni vystřídat během hodiny až 3 jezdce

- maximálně 2 koně v hodině 

Cena: 400 Kč/ hodina / kůň

 

 

Na našem ranči jsme se začali zabývat hiporehabilitací už v roce 2004. Ptáte se co znamená to ošklivě vypadající dlouhé slovo? Tak si přečtěte následující řádky, kde se dozvíte něco více o hiporehabilitaci. Provozování této činnosti se samozřejmě neobejde bez finanční podpory, proto bylo založeno Občanské sdružení POHIP. Více o něm se dozvíte v sekci POHIP.

Hiporehabilitace je léčebná metoda vhodná pro široký okruh pacientů. Nerozhoduje jejich věk, stupeň tělesného nebo mentálního postižení, každému může přinést radost z krásného partnerství člověk a kůň. Dělí se na tři základní okruhy, které upřesňují terapeutický dosah koně - hipoterapie, aktivity s využitím koní a sportovní ježdění handicapovaných. Jednotlivé okruhy respektují nároky, které jsou dané pro určitou skupinu klientů, odlišují se svým cílem a metodikou.

Hipoterapie

V hipoterapii je využíván krok zdravého koně a vnímání pohybu jeho hřbetu. Kůň na jezdce přenáší střídavý vzor chůze, který je totožný s lidským. Zároveň svého jezdce neustále vychyluje z těžiště a ten se mu snaží podvědomě přizpůsobit a nalézt rovnováhu. Zapojují se zádové svaly, mezilopatkové, břišní a hýžďové svaly, protahují se zkrácené svaly.

Hipoterapie patří mezi nejpříjemnější metody léčebné rehabilitace, která je určena pro rehabilitaci klientů s diagnózami: dětská mozková obrna, roztroušená skleróza mozkomíšní, centrální mozkové příhody, Downův syndrom, vadné držení těla, asthma bronchiale, skoliózy, amputace končetin, vertebrogenní syndrom, funkční sterilita, senzomotorická postižení a další, které jsou spojeny s poruchou pohybového aparátu, koordinace a rovnováhy.

Aktivity s využitím koní

Využívá působení kontaktu se zvířetem a zážitku z jízdy na psychiku člověka. Metodika při pedagogicko-psychologickém ježdění je velice pestrá. Velký důraz je kladen především na navázání kontaktu klientů s koňmi a práci ve stáji.

Do této formy jsou odborným lékařem, psychologem nebo psychiatrem zařazováni klienti s dyslexií, hyperaktivitou, výchovnými problémy, mentální retardací a psychickými poruchami (autismus, neurózy, psychózy, návyky, sklony klienta k sebepoškození).

Sportovní a rekreační ježdění handicapovaných

Rozšiřuje sportovní aktivity handicapovaných lidí a napomáhá k jejich integraci do společnosti. V ČR se pořádají soutěže v paradrezúře a paravoltiži, klient aktivně ovládá koně.

Spadá sem i preventivní ježdění zdravých jedinců. Kromě příznivého působení na fyzickou stránku jedince (posilování svalů, prohlubování dechu, mobilizace páteře a kloubů), působí jízda na koni kladně i na psychiku člověka (navozuje pocit pohody a uvolnění, zprostředkovává nové prožitky, zvyšuje sebevědomí). Spojuje se zde pobyt v přírodě s kontaktem se zvířaty a s pohybovou aktivitou.